open beta
НКП на "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
SectorB ЛЕВСКИ 100 ЛЕВСКИ[iD]

Организационна структура

Националния клуб на привържениците "ЛЕВСКИ" е доброволна организация с нестопанска цел, отворена за всички левскари, стремяща се към прозрачен модел на управление, базиран на репутация и заслуги. Лидерите и дейците в управлението на НКП "ЛЕВСКИ" също участват и в учредяването и подпомагат развитието на множество формални и неформални левскарски структури (фен клубове) в страната и чужбина.


Управителен съвет