open beta
НКП на "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
SectorB ЛЕВСКИ 100 ЛЕВСКИ[iD]

Общи условия

Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ДРУЖЕСТВОТО – "Левски Маркетинг" ООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – клиентите, които ползват електронния магазин www.nkp.bg (собственост на и управляван от ДРУЖЕСТВОТО) по повод предлагането, сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба от разстояние с предмет – предлаганите за продажба стоки. При използване на електронния магазин лицата се задължават да спазват настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз. Със заявяването на поръчка и натискането на бутон „Запознах се със и приемам ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на сайта“, клиентите се съгласяват и изцяло приемат настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

I. ДЕФИНИЦИИ

ДРУЖЕСТВОТО означава "Левски Маркетинг" ООД, ЕИК: BG203598722, София, ул. Тодорини кукли 47

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ / УЕБСАЙТ / ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН означава уебсайта с интернет адрес fanshop.nkp.bg или www.nkp.bg/magazin/.

ПОТРЕБИТЕЛ / КЛИЕНТ означава лице, ползващо сайта fanshop.nkp.bg или www.nkp.bg/magazin/.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

ПРОДУКТ(И) / СТОКА / СТОКИ – Продаваните артикули от ДРУЖЕСТВОТО в настоящия ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

ПОРЪЧКА е направената от потребителя заявка към електонния магазин за покупка на една или повече стоки.

ПРАТКА означава изпратената от ДРУЖЕСТВОТО, чрез куриерска фирма ПОРЪЧКА.

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА / ДОГОВОР е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на СТОКА между ДРУЖЕСТВОТО и ПОТРЕБИТЕЛЯ.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги. ИМЕЙЛ означава електронно писмо. ИМЕЙЛ АДРЕС означава електронен адрес за кореспонденция с електронни писма.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИ И ЦЕНИ

Разглеждането на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.nkp.bg е напълно свободно и достъпно за всички точки на територията на Република България. Цялото съдържание на УЕБСАЙТА е предмет на авторски права, принадлежащи на ДРУЖЕСТВОТО. Копирането или свалянето на информация от САЙТА без писменото разрешение на ДРУЖЕСТВОТО не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация и се наказва по предвиден от закона начин. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя информацията на САЙТА без предварителна заявка и по всяко време. Изложените СТОКИ в САЙТА са нови или втора употреба и са единични бройки. В страницата с подробна информация на всяка СТОКА са описани нейните характеристики: цена, размер и състав. ДРУЖЕСТВОТО декларира, че снимките на СТОКАТА са снимки на артикула, който КЛИЕНТА поръчва и следва да получи при ПОРЪЧКА. ДРУЖЕСТВОТО предлага изискуемата от ЗЗП законова гаранция за съответствие на СТОКАТА с ДОГОВОРА. Поради зависимостта от технически средства и настройки, ДРУЖЕСТВОТО не може да гарантира цветовете на СТОКАТА, които ПОТРЕБИТЕЛЯ вижда на негови технически средства. КЛИЕНТЪТ се съгласява с тези особености и по този повод няма право да предявява претенции за рекламация поради подвеждащо или неправилно описание на поръчаните от него ПРОДУКТ(И). В този случай КЛИЕНТЪТ има право да се възползва от 14 дневния срок за връщане на СТОКАТА без основание, предвиден по ЗЗП и предлаган от ДРУЖЕСТВОТО. Снимките на ПРОДУКТИТЕ са направени върху изкуствен манекен и са илюстративни. В описанието на всеки ПРОДУКТ са описани мерките на манекена, на който са снимани. КЛИЕНТЪТ се съгласява с тези особености и по този повод няма право да предявява претенции за рекламация поради подвеждащо или неправилно описание на поръчаните от него ПРОДУКТ(И). В този случай КЛИЕНТЪТ има право да се възползва от 14 дневния срок за връщане на СТОКАТА без основание, предвиден по ЗЗП и предлаган от ДРУЖЕСТВОТО. Марката на СТОКИТЕ е оповестена в САЙТА, като ДРУЖЕСТВОТО НЕ гарантира оригиналността и произхода на ПРОДУКТИТЕ. Чрез електронна ПОРЪЧКА от САЙТА могат да бъдат закупени единствено и само тези СТОКИ, които САЙТА позволява да бъдат добавяни в количка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно механизма на работа на САЙТА. Всички представени в САЙТА цени са в български лева с включен ДДС. ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да променя цените в САЙТА без предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В цената на ПРОДУКТИТЕ не е включена цената за доставка. На последната стъпка от формуляра за ПОРЪЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ вижда крайната цена, с включени данъци и разходи за доставяне на ПОРЪЧКА – пълната цена за придобиване на поръчаните СТОКИ, която КЛИЕНТА следва да заплати при доставка.

III. РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията на САЙТА е доброволна и напълно безплатна. САЙТЪТ предлага вариант за заявяване на ПОРЪЧКА без регистрация. Профил на ПОТРЕБИТЕЛ се регистрира след попълване на регистрационна форма, изискваща посочването на валидни данни, необходими за издаването на поръчаната СТОКА. Тези данни включват: данни за контакт – две имена и телефон; вярно попълнен адрес на електронна поща; вярно попълнен офис на куриерска фирма или адрес за доставка на СТОКАТА. Полетата, отбелязани със звездичка, подлежат на задължително попълване. При промяна на данните, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за тяхната своевременна актуализация. С попълване на данните и натискане на бутона „Регистрирай се“ / “Регистрация”, КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. При успешно приключване на регистрацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ИМЕЙЛ за потвърждение.

IV. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

ПОРЪЧКИ на САЙТА могат да се извършват само от ПОТРЕБИТЕЛИ, приели настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да правят електронни поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. При успешно направена ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ИМЕЙЛ за потвърждение на ПОРЪЧКАТА на посочения от него ИМЕЙЛ адрес при попълване на регистрационната форма или форма за ПОРЪЧКА без регистрация. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно ПОРЪЧКАТА. Поръчки и запитвания от КЛИЕНТИ се обработват от операторите на УЕБСАЙТА в рамките на работното време. Сроковете за доставка на ПОРЪЧКИТЕ зависят от партньорските куриерски фирми на ДРУЖЕСТВОТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже направена ПОРЪЧКА по телефон или ИМЕЙЛ, без да е необходимо упоменаване на причините за това, в рамките на същия ден. За да е валиден отказът от ПОРЪЧКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предостави номерът на направената ПОРЪЧКА и имената на лицето, посочено за получател на СТОКАТА.

V. ДОГОВОР

ДОГОВОРЪТ за покупко-продажба от разстояние между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната ПОРЪЧКА от страна на ДРУЖЕСТВОТО по телефон или ИМЕЙЛ. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на ДОГОВОРА в случаите, когато КЛИЕНТА е посочил неверни, непълни или неточни данни за доставка. ДОГОВОРЪТ се счита за приключен след заплащането на НАЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖ на куриера и разписването на приемо-предавателния талон от страна на КЛИЕНТА. ДОГОВОРЪТ се счита за анулиран, когато:

VI. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

Доставка на поръчани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН СТОКИ се извършва чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Доставка се извършва само на територията на Република Бъллгария. ПОРЪЧКИ направени до 15 ч. се обработват и изпращат на същия работен ден. ПОРЪЧКИ направени след 15 ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден. ПОРЪЧКИ направени в почивни или празнични дни се обработват и изпращат на първия работен ден след деня на поръчка. Доставката се извършва до 3 работни дни от приемането на ПОРЪЧКАТА. Съгласно ЗЗП, ДРУЖЕСТВОТО уведомява КЛИЕНТА за датата на доставка по ИМЕЙЛ, в момента в който отбелязва ПОРЪЧКАТА като изпратена. При извънредни обстоятелства, ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да удължава срока за доставка, като предварително информира КЛИЕНТА за това. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за закъснение или неспазване срока на доставка в случай, че това се дължи на куриерската фирма. Доставката се извърша на ръка срещу личен подпис от страна на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ подписва придружаващите документи на ПРАТКАТА, като по този начин потвърждава получаването й. При невъзможност от страна на КЛИЕНТА за лично получаване на ПРАТКАТА, същата може да бъде връчена на упълномощено лице, посочено от КЛИЕНТА. При приемане на СТОКАТА от упълномощено лице, ДОГОВОРЪТ се счита за приключен след заплащането на НАЛОЖЕНИЯ ПЛАТЕЖ на куриера и разписването на приемо-предавателния талон от страна на упълномощеното лице. КЛИЕНТЪТ има право да поиска преглед на ПРАТКА преди да разпише приемо-предавателна разписка и да заплати стойността на НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. ДРУЖЕСТВОТО в този случай си запазва правото да даде допълнителни разпоредби на куриерската фирма за заплащането на куриерската услуга, като крайната цена за придобиване на направената ПОРЪЧКА следва да е същата, която КЛИЕНТЪТ е потвърдил на последната стъпка в процеса на ПОРЪЧКА. КЛИЕНТЪТ има право да откаже допълнителните разпоредби. В следствие на това, ДОГОВОРЪТ се прекратява. Цената за доставка се определя динамично в зависимост от: общата сума на поръчаните СТОКИ метода на доставка – до офис на куриерската фирма или до посочен от КЛИЕНТА адрес Цената за доставка е видима след попълването на необходимите данни за доставка в процеса на ПОРЪЧКА.

VII. ПЛАЩАНЕ

Всички плащания на СТОКИ, поръчани от електроянния магазин, се извършват в български лева. Заплащането на доставяната ПОРЪЧКА се осъществява при доставката от страна на куриерската фирма с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, включващ цената на поръчаните СТОКИ, заедно с цената на доставка, определена от куриера. КЛИЕНТЪТ подписва приемо-предавателен талон, служещ за удостоверение за предаването на СТОКИТЕ, с което дава право на куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО, сумата представляваща продажната цена на ПОРЪЧКАТА.

VIII. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА, ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ, РЕКЛАМАЦИЯ

Приемайки настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично декларира съгласието си да получи връщаните суми по рекламации или предвидените по ЗЗП връщания по банков път, независимо от използваното от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежно средство за заплащане на извършени ПОРЪЧКИ, при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Възстановяването на суми по връщания и рекламации се извършва по банков път в 14 дневен срок от получаването на СТОКАТА / СТОКИТЕ от ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВОТО има право да откаже пратки от КЛИЕНТИ, получаването на които изисква финансово заплащане. Всички връщания (по рекламации или предвидените по ЗЗП връщания) от КЛИЕНТ към ДРУЖЕСТВОТО се извършват чрез куриерска фирма на следния адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 23, до поискване, получател: "Левски Маркетинг" ООД.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА
КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от заявена ПОРЪЧКА преди тя да бъде подготвена и изпратена от ДРУЖЕСТВОТО до посочения от него адрес или офис. За целта трябва да уведоми за това ДРУЖЕСТВОТО по телефон в рамките на работния ден. В този случай ДРУЖЕСТВОТО анулира ПОРЪЧКАТА и ДОГОВОРА се счита за прекратен.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
Съгласно ЗЗП, срокът за връщане или рекламация на ПРОДУКТИ, закупени от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН е 14 работни дни от датата на получаване на ПОРЪЧКА. КЛИЕНТЪТ не дължи за това неустойка или обезщетение и не е необходимо да посочва причина за връщането. Разходите за първоначалната доставка са за сметка на КЛИЕНТА и не биват добавяни във възстановената сума по дадената ПОРЪЧКА от ДРУЖЕСТВОТО. Разходите по връщането на ПРОДУКТИ са за сметка на КЛИЕНТА. За да бъде приет върнатия ПРОДУКТ, КЛИЕНТЪТ се задължава да спази следните изисквания:

РЕКЛАМАЦИИ
КЛИЕНТЪТ има право на рекламация според предлаганата от ДРУЖЕСТВОТО гаранция за съответствие на СТОКАТА с ДОГОВОРА за продажба. За да бъде рекламацията валидна е необходима да бъде спазена следната процедура: КЛИЕНТЪТ заявява връщане на тел. +359 2 471 9819 или имейл info@nkp.bg и посочва като причина рекламация, изявявайки желанието сумите по първоначална доставка и връщане да му бъдат възстановени заедно със стойността на ПРОДУКТА. КЛИЕНТЪТ трябва да представи информация за номера на ПОРЪЧКА, номера на ПРОДУКТИ, които желае да върне и имена на ПОТРЕБИТЕЛ, направил ПОРЪЧКАТА, както и банкови детайли за възстановяване на сумата. Титуляр на банковата сметка трябва да е същият ПОТРЕБИТЕЛ, направил ПОРЪЧКАТА. КЛИЕНТЪТ изпраща лично по куриер за собствена сметка ПРАТКА, съдържаща описаните ПРОДУКТ / ПРОДУКТИ, съпътстващите ги в запазена цялост опаковки, етикети и документи ДРУЖЕСТВОТО получава върнатата ПРАТКА и извършва преглед. ДРУЖЕСТВОТО възстановява сумата за първоначална доставка, заедно със сумата за връщане и стойността на върнатия ПРОДУКТ / ПРОДУКТИ. В случай на заявена рекламация, ДРУЖЕСТВОТО има право по силата на настоящите Общи условия след преглед да установи несъответствия и да откаже възстановяването на разходите за доставка и връщане на КЛИЕНТА. В този случай ДРУЖЕСТВОТО дължи на КЛИЕНТА единствено стойността на върнатия ПРОДУКТ / ПРОДУКТИ. Стандартен формуляр за отказ от поръчани стоки.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно ЗЗЛД, ДРУЖЕСТВОТО гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ и информация. Личните данни на КЛИЕНТА ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в ДОГОВОРА: Приемане и изпълнение на ПОРЪЧКИ; Доставяне на информация под формата на електронен информационен бюлетин. ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никакви ЛИЧНИ ДАННИ, предоставени от КЛИЕНТА, на трети лица. Потребителската регистрация (вкл. прилежащите към нея данни) може да бъде закрита по всяко време по молба на КЛИЕНТА.