open beta
НКП на "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
SectorB ЛЕВСКИ 100 ЛЕВСКИ[iD]

Новини / Събрания

Информирайте се за последните събития и новини от НКП

 
 
 
Левскари, „Националният клуб на привържениците на Левски“ свиква среща-дискусия, на която заедно да обсъдим състоянието на любимия ни клуб и да набележим бъдещите си действия. Членовете на Управителния съвет ще дадат отчет за това, което направихме в последните 6 месеца и ще ви запознаят с нещата, които не успяха да свършат. Ще обяснят подробно и в детайли и поведението... [»]

Управителния съвет на НКП ЛЕВСКИ напомня на всички привърженици, че на 21.06.2019 година от 20:30 часа в к.к. „Албена“ ще се проведе редовното отчетно изборно събрание на Сдружението, което ще протече при следния дневен ред: ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НКП ЛЕВСКИ В ПЕРИОДА 2016-2019 ГОДИНА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И ПРОМЕНИ В УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ... [»]

  
 
  / 8