open beta
НКП на "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
SectorB ЛЕВСКИ 100 ЛЕВСКИ[iD]

Екипи

Националния клуб на привържениците на "ЛЕВСКИ" разполага с няколко екипа с разнообразни сфери на компетентност, работещи целеустремено и в тясна колаборация, за постигане на приоритетите в разнообразните дейности на клуба.


Екип "Организиране на събития и инициативи и връзки с общността"

Членовете на екипа са участвали активно в инициирането и организирането на множество левскарски събития, които са се радвали на голяма посещаемост и успех сред синята публика. В навечерието на 100-годишния юбилей на Левски на нас привържениците, се падна огромната отговорност и уникалната възможност да организираме това събитие с изключително значение. В последствие, това се превърна и в нашия най-голям успех. Придобихме опит и увереност да продължим и развием тази дейност и до днес!


Екип "Търговска дейност"

Националния клуб на привържениците на "ЛЕВСКИ" от години развива търговска дейност, свързна с производството и продажбата на левскарски фен артикули. В последните години организацията изгради партньорски взаимоотношения с някои големи компании на българския пазар.


Екип "Дигитални платформи"

Ние сме екип с дългогодишен опит в концептирането, разработката, внедряването, поддръжката и експлоатацията на комплексни информационни системи. Реализирали сме множество уеб сайтове и системи за управление на бизнеса.