open beta
НКП на "ЛЕВСКИ"
Официален сайт
SectorB ЛЕВСКИ 100 ЛЕВСКИ[iD]

14 причини да имаш ЛЕВСКИ[iD]

 1. ЛЕВСКИ[iD] е твоята левскарска дигитална идентичност!
 2. ЛЕВСКИ[iD] е твоят дом и отправна точка в синия Интернет!
 3. ЛЕВСКИ[iD] е средство, чрез което другите да видят колко голям левскар си!
 4. ЛЕВСКИ[iD] е достъп до събития, инициативи и други левскарски дейности!
 5. ЛЕВСКИ[iD] е емоция, усещане за принадлежност към нещо много голямо!
 6. ЛЕВСКИ[iD] е възможност, "позволение" да споделиш своята страст с цялата синя общност!
 7. ЛЕВСКИ[iD] е предизвикателство, чрез което да разбереш колко голям левскар си!
 8. ЛЕВСКИ[iD] е лична инициатива и колективни каузи!
 9. ЛЕВСКИ[iD] е поощрение и мярка - за твоята вярност към синята идея!
 10. ЛЕВСКИ[iD] е мотивация и израстване - отчита твоите усилия за левскарството!
 11. ЛЕВСКИ[iD] е слава и признание - свидетелство за твоят принос като левскар!
 12. ЛЕВСКИ[iD] е привилегия и чест, ангажимент и отговорност!
 13. ЛЕВСКИ[iD] е вдъхновение левскарството да достигне нови хоризонти на развитие!
 14. ЛЕВСКИ[iD] е осъзнаване на нуждата за нещо твое, нещо наше, нещо повече, нещо по-добро, нещо вековно, нещо непреходно!